0

Lost in translation

KÄRLEK, det är ett ord som kan betyda många saker. Jag har upplevt kärlek
på olika sätt. Kärlek från min familj, en känsla att veta att det alltid finns någon
som håller om en när man inte vet att man behöver en kram. Kärlek från min
bästa vän, någon som förstår en när man inte kan förklara. Kärlek från en
älskade, att veta att man betyder något speciellt. Därefter brusten kärlek.
Ja kärlek är ett ord och en känsla. Något annat jag tappat bort med åren är
att älskat mig själv. Jag har förlorat en del av kärleken till mig själv. Just nu
letar jag efter rätt väg tillbaka till mig själv. Och för att inte gå vilje är det bra
att jag har kärlek från min familj och vänner.

xo